Vytvořte si puzzle

0

Tisk Znak města Říma je gotická štít-fialová, s řeckého kříže a iniciály SPQR latinského výrazu Senatvs Popvlvs Bedřich Qve puzzle