Vytvořte si puzzle

0

Tisk Webová kamera je malý digitální fotoaparát připojen k počítači, který dokáže zachytit obrazy a jejich přenosu prostřednictvím Internetu puzzle