Vytvořte si puzzle

0

Tisk V této svatyni vědy, obklopen přístroji a nahromaděnými znalostmi, se vědec se svým mikroskopem stává mostem mezi viditelným a neviditelným, mezi známým a neznámým. Jejich práce, i když je často osamělá, je plná smyslu a naděje a osvětluje cestu budoucím generacím objevitelů poznání. Užijte si řešení této hádanky. puzzle