Vytvořte si puzzle

0

Tisk Ball dány trestné body, kruh 10 cm ve vzdálenosti 6 metrů od cíle puzzle