Vytvořte si puzzle

0

Tisk Každý 3. dubna se slaví den Duhy a je to jeden z nejzávítivějších a nejkrásnějších přírodních jevů, objevuje se, když sluneční světlo prochází kapkami deště pod úhlem 42 stupňů puzzle