Vytvořte si puzzle

0

Tisk Světový den sociální spravedlnosti, 20 února. Za sociální spravedlnost, když odstraňujeme bariéry že lidé čelí vzhledem k pohlaví, věku, rasy, etnického původu, náboženství, kultury nebo postižení puzzle