Vytvořte si puzzle

0

Tisk Světový den recyklace, 17. května. Zvýšit povědomí o významu recyklace a potřebě řádně s ním zacházet s odpady, aby bylo chráněno životní prostředí a omezeny dopady změny klimatu puzzle