Vytvořte si puzzle

0

Tisk Světový den Braillova písma, komunikační prostředek pro nevidomé nebo zrakově postižené, se slaví 4. puzzle