Vytvořte si puzzle

0

Tisk Sociální média jsou platformy komunikace, kde je obsah vytvořen uživatelé sami pomocí technologie Web 2.0, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google, YouTube online... puzzle