Vytvořte si puzzle

0

Tisk Radioteleskopy se používají k zachycení rádiových vln z vesmíru rozšířením informací o vesmíru, které nemůžeme pozorovat pouhým okem puzzle