Vytvořte si puzzle

0

Tisk Památník středu světa, který se nachází severně od města Quito, odkazuje na dvě polokoule, sever a jih, oddělené rovnodennou linií, od které země přebírá své jméno, Ekvádor. puzzle