Vytvořte si puzzle

0

Tisk Osobní ochranné prostředky jsou jakékoli prostředky určené k nošení nebo držení zaměstnancem na jeho ochranu před jedním nebo více riziky, která mohou ohrozit jeho bezpečnost. puzzle