Vytvořte si puzzle

0

Tisk Napájení, desktopový počítač, je zařízení, které převádí AC proud v nebo několik proud kontinuální puzzle