Vytvořte si puzzle

0

Tisk 5. dubna Mezinárodní den povědomí, podporovat a vytvářet podmínky stability, pohody a mírových a přátelských vztahů založených na dodržování lidských práv a základních svobod pro všechny, bez rozdílu na základě rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství puzzle