Vytvořte si puzzle

0

Tisk 16. dubna Mezinárodní den 4p-/Wolf-Hirschhornova syndromu, vzácného onemocnění genetického původu, způsobeného mutací v krátké paži chromozomu 4 puzzle