Vytvořte si puzzle

0

Tisk Menora je sedm-rozvětvený svícen, symbol judaismu puzzle