Vytvořte si puzzle

0

Tisk Barevné Krychle. Kostka nebo pravidelné šestihrany, je mnohostěn z šesti čtverečních ploch puzzle