Vytvořte si puzzle

0

Tisk Grnad klavír je druh klavír, v němž řetězce a pole rezonance nachází v pozici horizontální puzzle