Vytvořte si puzzle

0

Tisk Zlomek představuje počet částí, které vezmeme z jednotky, která je rozdělena rovným dílem. Je reprezentována dvěma čísly oddělenými zlomkovým řádkem. puzzle