Vytvořte si puzzle

0

Tisk 18. dubna Evropský den práv pacientů. Den na informování, diskusi a závazky ke zlepšení práv pacientů v Evropě puzzle