Vytvořte si puzzle

0

Tisk Domovní odpad je odpad vznikající doma v důsledku domácích činností. Díky vysokému dopadu na životní prostředí má jeho řádné řízení a zacházení prvořadý význam puzzle