Vytvořte si puzzle

0

Tisk 30. ledna Světový den zanedbávaných tropických nemocí, tyto nemoci ohrožují více než 1,5 miliardy lidí žijících v nejchudších a nejvíce marginalizovaných komunitách na světě puzzle